uitschrijven

Stappenplan uitschrijven

Uitschrijven voor onze tornooien doe je via de nationale beachwebsite, www.belgiumbeachvolley.be. Ga als volgt te werk:


  1. Log in met je beachregistratienummer op de nationale site: inloggen.
  2. Kies voor 'inschrijven/uitschrijven'.
  3. Je krijgt nu alle tornooien te zien waarvoor je hebt ingeschreven.
  4. Je kan nu voor één of meerdere tornooien uitschrijven.


 • Tot de uiterste inschrijvingsdatum mag een team, waarvan één van de spelers/speelsters door ziekte of blessure niet kan deelnemen, zijn inschrijving voor een tornooi intrekken zonder dat hieraan consequenties zijn verbonden. Na de afmelding moet de betreffende speler/speelster wel binnen vijf dagen een medische verklaring voorleggen aan de Provinciale Beachcommissie.
 • Tot de uiterste inschrijvingsdatum mag een team, zonder medische reden, zijn inschrijving voor een tornooi intrekken; hiervoor zal een kost van 20% van het inschrijvingsgeld aangerekend worden.
 • Een speler/speelster die later dan het afsluitmoment, door ziekte of blessure, niet kan deelnemen aan een tornooi, moet dit dadelijk melden, via mail aan de wedstrijdleiding en de provinciale beachverantwoordelijke. Als de betreffende speler/speler binnen vijf dagen een medische verklaring voorlegt aan de Provinciale Beachcommissie wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.Bij een laattijdige afzegging zonder medische verklaring wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.