wijziging team

Stappenplan team wijzigen

Een team wijzigen doe je via de nationale beachwebsite, www.belgiumbeachvolley.be. Ga als volgt te werk:

 1. Log in met je beachregistratienummer op de nationale site: "inloggen".                        
 2. Kies voor "inschrijven/uitschrijven".
 3. Klik op "medespeler wijzigen" naast het betrokken tornooi.
 4. Vul het beachregistratienummer van de gewenste medespeler in.

 5. Klik op "versturen"


 • Tot het inschrijvingsmoment kunnen de teams, via de nationale site, hun ploeg
  zonder kosten wijzigen.
 • Na het verstrijken van het inschrijvingsmoment en tot voor de start van het
  tornooi voor de reeks, kan een ploeg enkel uitzonderlijk gewijzigd worden na
  toelating van de Provinciale Beachcommissie en nadat, via mail, de provinciaal
  Beach verantwoordelijke op de hoogte gebracht werd. In deze mail moet zeker
  vermeld worden:
  • Wie er vervangen wordt.
  • Door wie hij/zij vervangen wordt (naam, voornaam, geboortedatum en
  nummer beachlicentie).
 • Als er tijdens een tornooi iemand, voor de één of andere reden, niet kan verder
  spelen, mag de organisator beslissen om een vervanger toe te laten. Alle
  wedstrijden met deze vervanger zullen echter als een forfait op het
  wedstrijdschema ingevuld worden.
 • Indien een teamwijziging gebeurt na het verschijnen van het definitieve
  wedstrijdschema op de site zal het schema niet aangepast worden. Het nieuwe
  team neemt de plaats in van het oorspronkelijke team.